Uchwała nr XXIV/495/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016r.

stop insekt

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice. Przeczytaj uchwałę. Materiał pochodzi z https://www.infor.pl/akt-prawny/U85.2016.085.0002732,uchwala-nr-xxiv49516-rady-miasta-katowice-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-katowice.html