Zwalczanie szkodników drewna

Dlaczego my przy wyborze firmy zwalczającej Drewnojady

Wybierając firmę STOP-INSEKT otrzymają Państwo profesjonalne podejście do wykonywanych zabiegów i pewność, że usługi zostaną wykonane z pełnym zaangażowaniem przy wykorzystaniu najnowszych technologii zwalczania szkodników.

Nasza firma świadczy usługi z branży zwalczania szkodników drewna już od kilku lat, a dzięki doświadczeniu posiadamy w naszym portfolio setki zadowolonych klientów.

Szkodniki drewna – korniki/drewnojad w wielu różnych odsłonach jego gatunków to:

 • Spuszczel pospolity
 • Drwalnik paskowany
 • Spuszczel pospolity
 • Trzpiennik olbrzymi,
 • Przeziernik osowiec
 • Kołatek domowy
 • Kołatek uparty
 • Miazgowiec parkietowiec
 • Kornik drukarz
 • Krokwiowiec piłkorożny
 • Rzemlik plamisty
 • Rzemlik osikowiec
 • Stukacz świerkowiec
 • Wyschlik grzebykorożny
 • Miazgowiec omszony
 • Skórnik Kolczatek
 • Bogatek Ośmioplamkowy
 • Zagwoździk-fiołkowy
 • Rzemlik plamisty
 • Ostrokrywka goniec
 • Miazgowiec brunatny
 • Zmorsznik Czerwony
 • Kruszel Czarny
 • Włochatek brodaty
 • Trzeń korowy
 • Tykotek Rudowłosy
 • Zmorsznik czarny
 • Rębacz dwupaskowy
 • Węglarek czerwonoudy
 • Pętlak pstrokaty
 • Kozioróg dębosz
 • Rogatek pstrokaty
 • Biegowiec dębowy
 • Cioch barwny
 • Tykotek Pstry
 • Zagwoździk złocistozielony

Działamy na rynku od lat – zaufaj naszemu doświadczeniu

Przedstawiciele rodziny chrząszczy – korniki małe od 0,6 mm do 13 mm owady walcowatego kształtu ciała, koloru brunatnego, szarego lub czarnego. Czułki kończą się zwykle zwartą buławką. Korniki żywią się łykiem i miazgą lub hodowanym przez siebie grzybem. Niektóre odżywiają się tkankami roślin zielnych i nasionami. Inne gatunki rozwijają się na wilczomleczach i kaktusach. Jednak większość korników jest związana z roślinami drzewiastymi. Wbrew utartej opinii nie rozwijają się w przedmiotach wykonanych z drewna np. w stropach, budynkach drewnianych, meblach, schodach.

Część gatunków korników zwykle samce drążą w korze lub między korą, a drewnem komory godowe. Jeżeli jest to gatunek monogamiczny, od komory godowej odchodzi jeden chodnik macierzysty, drążony przez samicę. W przypadku gatunków poligamicznych, od komory godowej może odchodzić od dwóch do nawet dziesięciu chodników macierzystych. Po obu stronach chodnika macierzystego samica wygryza nyże jajowe, w których składa pojedynczo jaja. Larwy drążą swoje własne chodniki nazywane chodnikami larwalnymi. Chodniki te zakończone są kolebkami poczwarkowymi, które (w zależności od gatunku) mogą być umiejscowione w korze, pomiędzy korą a drewnem lub płytko w drewnie. Samice wygryzają chodnik wejściowy i czasami chodniki boczne, gdzie składają jaja. W trakcie drążenia chodników wprowadzają do drewna symbiotyczny grzyb (każdy gatunek chrząszcza wprowadza charakterystyczny dla siebie gatunek grzyba). Larwy drążą krótkie chodniki i odżywiają się strzępkami symbiotycznego grzyba. Po przepoczwarczeniu opuszczają drewno. Samice niektórych gatunków po złożeniu jaj oraz samce odbywają żer regeneracyjny i powtórnie przystępują do rójki, a samice do składania jaj dając początek generacji siostrzanej np. kornik drukarz odbywa żer regeneracyjny pod korą świerka w żerowisku.

Zapobieganie

Przed użytkowaniem drewna bez względu czy to będą mebel, stropy, ściany itp. zapobieganie atakom szkodników w drewnie jest niezbędne. Najskuteczniejszym i najczęstszym sposobem zabezpieczenia drewna jest impregnacja.

Aby uchronić nasz dom z zewnątrz i wewnątrz przed niepożądanymi insektami należy już podczas budowy zachować normy zabezpieczające. Przede wszystkim należy budować konstrukcję zgodne z panującymi standardami uwzględniając działania i techniki mające na celu ograniczenie niekorzystnych warunków, które mają wpływ na kondycję drewna. Bardzo ważnym elementem jest dobór wysokiej jakości preparatów impregnujących, które dzielą się na solne i oleiste. Stosujemy je nie tylko w celu ochrony przed szkodnikami i grzybami, ale również przed ogniem oraz w celu wzmocnienia drewna.

Identyfikowanie

Działanie mające na celu określenie stopnia zagrożenia dla drewna i jego zainfestowania przez szkodniki. Zabezpieczamy obiekty o wysokim zagrożeniu i wartości między innymi takie jak muzea, magazyny, kościoły, domy mieszkalne i wszelkie inne nieruchomości.

Ekspertyzy entomologiczne przeprowadzamy dzięki doświadczeniu i wiedzy, której poziom na wielu szkoleniach i wykładach na bieżąco podnosimy. Analizujemy zagrożenia i identyfikujemy szkodniki drewna dobierając przy tym najbardziej skuteczną i optymalną metodę eliminacji problemu.

Metody zwalczania

Fumigacja

To użycie substancji chemicznych w postaci gazu, pary lub dymu, a używane w jej metodzie substancje nazywane są fumigantami Zabieg ten wykorzystywany do dezynsekcji obiektów i przedmiotów w których żerują owady trudne do zwalczenia w inny sposób.

Fumigacja wykorzystywana jest bardzo często do zwalczania szkodników drewna takich jak spuszczel pospolity, miazgowiec parkietowiec czy kołatek domowy w budynkach o konstrukcjach drewnianych, nieruchomości zabytkowych oraz elementach z drewna. Fumigacja to proces niezwykle skuteczny, a jednocześnie neutralny dla odkażanego materiału.

Żelowanie – Żel owadobójczy ma bardzo szeroki wachlarz zalet. Jest wydajny, bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Doskonale penetruje drewno powodując skuteczne zwalczanie zagnieżdżonych w nim szkodników. Za zaletę żelu odpowiadają jego tiksotropowe właściwości. Tiksotropia znana jako pamięć cieczy polegająca na występowaniu zależności lepkości od czasu przez który działałają siły ścinające. Oznacza to, że właściwości tiksotropowe żelu owadobójczego zmieniają się w momencie jego nakładania, a zmienione podczas nakładania właściwości pozostają niezmienne przez pewien okres czasu po czym ich właściwości wracają do właściwości, które posiadał przed nałożeniem.

Ujmując potocznie: żele tiksotropowe zachowują się tak, jakby przez pewien czas pamiętały co się z nimi działo. Substancje tiksotropowe zawdzięczają swoje działanie skomplikowanej budowie molekularnej bazującej na silnych elektrycznych oddziaływaniach międzycząsteczkowych. Tiksotropowe właściwości żelu owadobójczego pozwalają nakładać go grubymi warstwami bez spływania, uniknąć uszkadzającego drewno wiercenia i wtryskiwania oraz zmniejszyć liczbę warstw niezbędnych do naniesienia niezbędnej ilości preparatu. Żel owadobójczy cechuje się wysoką skutecznością i jest bezpieczny za równo dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska. Przenika głęboko do wnętrza drewna i co również ważne nie barwi na stałe drewna, a tym samym nie pozostawia śladów świadczących o jego zastosowaniu. Żel owadobójczy skutecznie zwalcza liczne gatunki owadów niszczących drewno. Może być nakładany poprzez natryskiwanie lub nakładanie pędzlem.

Iniekcja ciśnieniowa drewna – jest kolejną z metod zwalczania szkodników drewna i impregnacji drewna polegającą na wprowadzeniu preparatów czyli insektycydów do wnętrza drewna. To metoda pozwala na dezynsekcję zainfekowanego drewna nie naruszając jego struktury oraz nie osłabiając nośności. Insektycydy stosowane przy iniekcji ciśnieniowej zawierają substancję czynną permetrynę, która jest syntetycznym organicznym związkiem chemicznym. Preparat ten jest silnie toksyczny dla owadów i stosunkowo nieszkodliwy dla ludzi i innych organizmów żywych.

Ten rodzaj dezynsekcji ma właściwości biobójcze dla grzybów i pleśni co stanowi duży atut tej metody sprawiając, że działa ona zabezpieczająco i konserwująco w bardzo szerokim zakresie. W tym procesie nie tylko eliminujemy szkodniki drewna, ale też zabezpieczamy drewno przed ponowną infestacją owadów takich jak kołatek domowy, spuszczel pospolity, kornik i inne drewnojady. Iniekcja drewna polega na bezpośrednim wtłoczeniu pod ciśnieniem preparatów dezynsekcyjnych i zabezpieczających.

Zabieg tego typu stosuje się w warunkach w których nie ma możliwość opuszczenia pomieszczeń przez mieszkańców i wyprowadzenia zwierząt na czas dezynsekcji. Usługi tego typu wykonywane są przy użyciu wysokiej wydajności pomp iniekcyjno-ciśnieniowych poprzez wtłaczanie preparatów w wykonaną konfigurację otworów. Otwory wykonywane po przez nawierty o stałej średnicy wiertła.

Zwalczamy korniki na terenie
Polski Południowej

Poznaj naszą ofertę

Nasza oferta

Skontaktuj się z nami!

Kontakt