Opieka sanitarna HACCP, GMP, GHP

Co to jest HACCP?

HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (ang. Hazard Analisis and Critical Control Point) jest to system organizacji działań we wszystkich sektorach branży spożywczej. System HACCP stanowi również kluczowy składnik wielu standardów certyfikacji zgodności i jest uznawany jako główny czynnik regulacji międzynarodowego handlu produktami spożywczymi.

HACCP służy do aktywnego zarządzania kwestiami związanymi z bezpieczeństwem żywności, poprzez identyfikację występujących zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych) i oraz określeniu metod ich uniknięcia.

Kogo dotyczy HACCP?

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004r. przestrzeganie założeń standardów GMP/GHP oraz systemu HACCP dotyczy wszystkich firm działających w sektorach branży spożywczej – między innymi zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem i dostarczaniem żywności – które chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z krajowymi lub międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Proponujemy Państwu opracowanie pełnej dokumentacji zabezpieczenia zakładu przed gryzoniami i owadami oferując bardzo korzystne warunki realizacji.

Przygotujemy dokumentację zgodnie z wymogami prawa polskiego jak i europejskiego dla każdego typu działalności w branży spożywczej – m. in. sklepów, zakładów gastronomicznych, restauracji, barów, żywienia zbiorowego (zamknięte, otwarte) oraz przedsiębiorstw związanych z obrotem i produkcją żywności. System HACCP jest projektowany pod indywidualne wymogi klienta oraz specyfikę działania jego przedsiębiorstwa.

GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)

Działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

To zbiór zasad dotyczących podstawowej działalności zakładu, których utrzymanie jest konieczne do uzyskania wyrobu o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)

Działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane, kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. System zapewniający utrzymanie higieny zakładu.

System GHP wymaga:

  • Instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń, maszyn, personelu, badań lekarskich, planów, szkoleń wykonywania wszystkich czynności w produkcji żywności w warunkach zapewniających jej właściwą jakość zdrowotną.
  • Dokumentacji działań i ciągłych szkoleń personelu z zakresu higieny.
  • Systemy GMP/GHP są punktem wyjścia do wdrażania innych systemów zapewnienia jakość nie tylko HACCP.

Poznaj naszą ofertę

Nasza oferta

Skontaktuj się z nami!

Kontakt