Skip to main content

Zarządzeniem nr 188/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia akcji odszczurzania na terenie miasta Katowice w 2019r., ustalono terminy przeprowadzenia deratyzacji:

– w okresie wiosennym, środki trujące należy wyłożyć dnia 15 kwietnia 2019r., następnie uprzątnąć truciznę dnia 6 maja 2019r.
– w okresie jesiennym, środki trujące należy wyłożyć dnia 16 września 2019r., następnie uprzątnąć dnia 7 października 2019r.

Przypomina się zarządcom nieruchomości, że zgodnie z uchwałą nr XLVII/871/17 Rady Miasta Katowice z dnia 21 września 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r., poz. 5173), deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej, itp.

W związku z tym należy:

1. Przed wyłożeniem trutki przeprowadzić sprzątanie obiektów w celu pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.
2. Wyłożyć truciznę w piwnicach, w miejscach składowania odpadów komunalnych, itp., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie w czasie trwania akcji.
3. Stosować środki trujące przeciwko szczurom zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach.
4. Oznakować miejsca wyłożenia trucizny.
5. Martwe gryzonie oraz resztki trutki unieszkodliwić w instalacjach lub urządzeniach do tego celu przeznaczonych.

W przypadku ewentualnych zatruć, pomocy może udzielić służba medyczna Pogotowia Ratunkowego, tel. 112 lub 999.

źr. UM Katowice Materiał pochodzi z https://tvs.pl/informacje/obowiazkowe-odszczurzanie-w-katowicach-terminy/

Call Now Button